Flintsmeden på Mols
Udstillinger 
I stalden findes der en samling af gamle
håndredskaber fra vore bedste- og
oldeforældres tid indenfor landbrug,
håndværk og husholdning.
I laden er opstillet et tærskeværk,
kornrensere og kværne, plove og harver,
brandsprøjte til håndkraft og meget mere.
 
Flintsmeden
har udstillet en del af sin produktion, blandt andet er der nogle
store offerøkser. Ligeledes er der
en mindre flintøkse, hvormed flintsmeden har hugget 80.000
slag i træ til forskellige redskaber.


I museet
er opstillet et mærkeskab, hvor nogle af
flintsmedens arbejder er anbragt sammen
med nogle originale flintredskaber.
Her har publikum mulighed for at tage
redskaberne i hænderne og mærke
den forskel, der er på kopier og originale
flintredskaber.

Udstilling
Udstillingen omfatter fund fra ældre stenalder, der har en varighed fra 10.000 til 4.200 år før tidsregning. Redskaberne består af pilespidser, kerneøkser, skiveøkser og flækker. Fra yngre stenalder, der har en varighed fra 4.200 til 1.800 år før tidsregning, består redskaberne af firesidede økser, mejsler, flækker,skrabere og pilespidser.